Spolok koncertných
umelcov

Spolok koncertných umelcov je občianske združenie reprezentujúce popredných interpretov v oblasti vážnej hudby.

O nás

Spolok koncertných umelcov je občianske združenie reprezentujúce popredných interpretov v oblasti vážnej hudby. Počas 30 rokov svojej existencie bol a je hlavným organizátorom mnohých ročníkov festivalov a koncertných cyklov, plne etablovaných v slovenskom hudobnom priestore. Najrozsiahlejším projektom SKU sú Komorné koncerty v slovenských mestách, vďaka ktorým sa naprieč slovenskými regiónmi realizovali výnimočné podujatia s originálnymi hudobnými dramaturgiami v podaní významných osobností interpretačného umenia. Ďalším významným projektom SKU bol medzinárodný festival Slovenské historické organy, ktorý pod hlavičkou spolku usporiadal 28 ročníkov organových recitálov domácich i zahraničných interpretov.

Vízia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque hendrerit non eros sed placerat. Aliquam pretium sagittis ante sed consequat. Nam quis neque urna. Praesent commodo elit ac metus porta sodales.

História

SKU vznikol hneď po Nežnej revolúcii. Myšlienka profesijného spolčovania má dlhú históriu a veľkú opodstatnenosť. Slovenskí hudobní interpreti majú svoj spolok už viac ako tridsať rokov.

Projekty

Classical koncerty SKU

CLASS!CAL koncerty

CLASS!CAL koncerty sú najnovším projektom SKU postaveným na ideovom základe Komorných koncertov v slovenských mestách. Spája v sebe dlhoročnú tradíciu Komorných koncertov v slovenských mestách, s novými, progresívnymi prvkami organizácie a modernizovaným spôsobom prezentácie. Projekt zachováva ideu importu špičkových dramaturgií a umelcov do všetkých kútov Slovenska. Posilňuje tak myšlienku šírenia elitných hudobných podujatí z metropoly do regiónov – z etablovaných koncertných sál do lokálnych kultúrnych priestorov. Projekt počíta s budovaním a kultivovaním úzkej spolupráce s partnerskými inštitúciami v regiónoch, novým, moderným spôsobom prezentácie a zvýšenou diváckou atraktivitou koncertných podujatí.

Štruktúra

Vedenie

Peter Nágel
Peter Nágel
predseda

Peter Nágel

Peter Nágel je absolventom štúdia na HTF VŠMU z triedy prof. Idy Černeckej. Absolvoval stážový pobyt na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (ČR) pod vedením prof. Jana Jiraského. V roku 2019 úspešne ukončil doktorandské štúdium na HTF VŠMU. Absolvoval majstrovské kurzy u renomovaných interpretov a pedagógov (Elena Richter, Ivan Klánský, Viviana Sofronitzki, Karl-Andreas Kolly, Robert DeGaetano, Alexandar Serdar). Pravidelne sa objavuje na koncertných pódiách doma (Bratislavské hudobné slávnosti, Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, Festival Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, Trenčianska hudobná jar, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, CLASS!CAL koncerty a i.) i v zahraničí (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko). V roku 2016 reprezentoval Slovensko na prestížnej medzinárodnej prehliadke mladých klaviristov  „Piano forte – the next generation“ vo Viedni. Výber z týchto koncertov vyšiel následne na CD nosiči vo viedenskom vydavateľstve Gramola. Sólisticky spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, ŠKO Žilina a Banskobystrickým komorným orchestrom. Venuje sa tiež interpretácii na dvoch klavíroch a štvorručnej hre. Spolu so Zuzanou Patkoló tvoria klavírne duo od roku 2011. Od roku 2019 je odborným asistentom Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby. Od roku 2020 sa podieľa na príprave medzinárodných interpretačných súťaží na HTF VŠMU. Hru na klavíri vyučuje taktiež na ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave. Je členom Rady Hudobného fondu a predsedom Komisie koncertných umelcov HF.

Ladislav Patkoló
Ladislav Patkoló
podpredseda

Ladislav Patkoló

Ladislav Patkoló sa hudobne vzdelával na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u Milana Pacovského a na VŠMU v Bratislave, kde absolvoval bakalárske a magisterské štúdium u Idy Černeckej a Magdalény Bajuszovej. Zúčastnil sa študijného pobytu v Dánskom kráľovstve na Royal Academy of Music v Aarhuse pod vedením Anne Øland. V triede Idy Černeckej absolvoval aj doktorandské štúdium a úspešne obhájil titul „artis doctor“. Patkoló sa od malička zúčastňoval celoslovenských a medzinárodných súťaží, z ktorých si odniesol tituly laureáta (Amadeus, Concorso primavera, Súťaž slovenských konzervatórií a i.). Bol ocenený Cenou rektora VŠMU, Cenou Jána Betáka a Pamätným listom Svätého Gorazda. Absolvoval majstrovské kurzy u renomovaných klaviristov a pedagógov, ako Irina Osipova, Valentina Berman, Ivan Klánský, Patrizia Prati, Viera Fischer a i. Spolupracoval so Slovenskou televíziou, Slovenským rozhlasom, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym   komorným orchestrom Žilina, VŠMU Modern Orchestra, dirigentami ako Douglas Bostock,  Oliver Dohnányi či Marián Lejava. V oblasti komornej hry účinkoval s Mucha Quartet,  Danielom Buranovským, Annou Veselovou, Sarah Foldager a i. Pravidelne sa objavuje na domácich pódiách (KLAVIA2RA, ORFEUS, Topoľčianska hudobná jeseň, Galantské hudobné dni, CLASS!CAL koncerty), venuje sa uvádzaniu diel súčasných slovenských skladateľov, participoval tiež na CD nahrávke diel Ľuboša Bernátha a Lucie Papanetzovej. Koncertoval v rôznych krajinách Európy (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Dánsko). V súčasnosti pedagogicky pôsobí na VŠMU a na ZUŠ Júliusa Kowalského v Bratislave. Zastáva funkciu prodekana pre vnútorný systém kvality HTF VŠMU.

patkolo_zuzana
Zuzana Patkoló
tajomníčka

Zuzana Patkoló

Zuzana Patkoló (Vontorčíková) je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde ukončila všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania v triede Idy Černeckej. Počas štúdia absolvovala majstrovské kurzy u významných pedagógov klavírnej hry, ako Lehel Both, Markus Praus, Viviana Sofronitzki, Waldemar Wojtal, Eugen Indjić, Robert Degaetano, Aleksandar Serdar, Maria Prinz a i. Zúčastnila sa viacerých národných i medzinárodných súťaží, z ktorých si odniesla popredné ocenenia (Medzinárodná klavírna súťaž Camilla Togniho v Gussagu, Millenium Piano v Bukurešti, "21st Century Art" Competition vo Viedni). Je víťazkou štipendia Yamaha Music Foundation of Europe a získala tiež Cenu rektora VŠMU za vynikajúce študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu VŠMU v oblasti umenia. Jej bohatá koncertná činnosť zahŕňa množstvo sólistických i komorných vystúpení na domácich pódiách (CLASS!CAL koncerty, KLAVIA2RA, ORFEUS, Nitrianska hudobná jar) i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko). Predstavila sa ako sólistka Slovenskej filharmónie, Štátnej filharmónie Košice, Štátneho komorného orchestra Žilina a Akademického orchestra VŠMU. Zuzana Patkoló sa venuje tiež interpretácii na dvoch klavíroch a štvorručnej hre. Spolu s Petrom Nágelom tvoria klavírne duo, ktoré sa sformovalo pod pedagogickým vedením Františka Perglera. V súčasnosti pôsobí na VŠMU v Bratislave a ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave.

Predstavenstvo

Dozorná komisia

Hlavní partneri

Fond na podporu umenia
Hudobný fond
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Kontakt

Spolok koncertných umelcov pripravuje hudobné podujatia špičkovej kvality. Podporte nás v našich aktivitách finančným príspevkom a pomôžte tak rozvoju koncertného života na Slovensku.

číslo účtu: SK08 0900 0000 0051 5484 9325