XXVIII. ročník medzinárodného organového festivalu Slovenské historické organy sa uskutoční v dňoch

25. augusta – 1. septembra 2019

Plagát SHO 2019

Festival vznikol na pôde Spolku koncertných umelcov v roku 1992 s cieľom upozorniť na vzácne nástroje, podnietiť starostlivosť o historické organy a urobiť ich známymi aj za hranicami Slovenskej republiky. Už 27. ročník festivalu sa uskutočňuje vďaka príkladnému záujmu a ochote mnohých cirkevných zborov a farností, nadšeniu jednotlivcov a finančnej podpore zo strany Ministerstva kultúry, Fondu na podporu umenia a ďalších inštitúcií.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Bulletin SHO 2019