Prihláška do SKU - elektronický formulár

Ak ste interpretačným umelcom v hudobnom umení a máte záujem stať sa členom SKU, použite tento kontaktný formulár. Predstaviteľ spolku Vás bude kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu.


meno

mail

stručné profesijné CV

Spolok koncertných umelcov VŠMU - Ventúrska 3 813 01 Bratislava

Kontakty

skumelcov@gmail.com

hlavný mail SKU

Peter Nágel | predseda SKU
mail: peter@nagel.sk

Zuzana Vontorčíková | tajomníčka SKU
mail: zuzana.vontorcikova@gmail.com