Sme Tí, ktorí oživujú hudobné odkazy minulosti v reálnom čase.


Aktuality:

2% pre SKU

progresívny cech

Združujeme profesionálnych hudobných interpretov a hájime ich záujmy erudovaným a moderným spôsobom.

výrazné osobnosti

Vo vedení spolku pôsobia nespochybniteľné osobnosti koncertného života, ktoré patria k elite slovenského umeleckého prostredia.

celoslovenská vec

Naše koncertné aktivity pokrývajú všetky kúty Slovenska a prinášajú tam špičkové interpretačné osobnosti a originálne hudobné dramaturgie.

komunitná idea

Spolok nerieši len otázky praktického charakteru. Členstvo v ňom je otázkou stavovskej cti. Pridajte sa aj Vy ku komunite hudobných interpretov!

História


Spolok koncertných umelcov (SKU) vznikol na pôde Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov – Tvorivej komisie koncertných umelcov v roku 1990.

Po vzniku Slovenskej hudobnej únie (SHU) sa stal jej kolektívnym členom. S cieľom zefektívnenia svojej činnosti bolo na zasadnutí Valného zhromaždenia v roku 2000 v súlade so Stanovami SKU prijaté rozhodnutie o vystúpení zo SHU. Na mimoriadnom valnom zhromaždení 29.5.2001 boli schválené nové Stanovy a nový Rokovací a organizačný poriadok.

Od tohto času vyvíja SKU svoju činnosť ako samostatná dobrovoľná profesná výberová organizácia s plnou právnou subjektivitou.

Vízia


Prináležitosť k cechu či spolku bolo odjakživa v mnohých profesiách vecou cti, ako aj zárukou či podpisom pod profesionalitou ich členov.

V ére štiepenia hudobníckej society na tisíc a jedno drobné združenie s vlastnou orientáciou i záujmami, je viac než kedykoľvek predtým opodstatnená existencia organizácie, ktorá združuje koncertných interpretov naprieč všetkými generáciami podľa jediného kritéria: mimoriadnej úrovne a špičkových výsledkov vo svojom odbore.

Okrem obnovenia tohto nezanedbateľného pocitu stavovskej hrdosti získava spolok váhu nielen vo vlastných radoch, ale aj vo vzťahu k spoločnosti, v komunikácii medzi koncertnými umelcami a verejnosťou a inštitúciami zodpovednými za kultúrny život na Slovensku.

27

rokov

SKU vznikol hneď po Nežnej revolúcii. Myšlienka profesijného spolčovania má dlhú históriu a veľkú opodstatnenosť. Slovenskí hudobní interpreti majú svoj spolok už viac ako štvrť storočie.

120

členov

V súčasnosti má SKU okolo 120 členov. Je najväčšou organizáciou zastrešujúcou záujmy umeleckej komunity tvoriacej koncertný život na Slovensku.

20

koncertov

Asi 20 profesionálnych koncertov ročne vytvorí SKU vlastnou projektovou činnosťou. Jedná sa spravidla o podujatia špičkovej kvality, ktoré odznejú vo všetkých kútoch Slovenska.